Links

  • www.byggaranti.dk
  • www.dankloak.dk
  • Klageinstans: Byggeriets ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh.K, info@byggerietsklagenaevn.dk, www.byggerietsklagenaevn.dk