Anlæg & belægning

Vi udfører alle former for anlæg og belægningsarbejder herunder:

 • Jordudgravning og planering
 • Grubning og fræsning
 • Indkørsel og haveanlæg
 • P-pladser og stier
 • Udførsel af belægninger med fliser, granit og asfalt
 • Udførelse af permeable belægninger
 • Brolægning
 • Gårdsanering og renovering af gamle gårdmiljøer
 • Kabelgravning
 • Nedgravning af el, vand og fjernvarmerør
 • Rep. af vandbrud
 • Miljøarbejder, herunder opgravning af gamle olietanke
 • Olie og forureningsoprensning
 • Reetablering i forbindelse med gravearbejde
 • Maskinudlejning med fører, se prisliste
 • Fortovsrenovering
 • Byggemodning
 • Total, hoved og fagentreprise på bygge og anlægsprojekter

 

Vi råder over egnegravemaskiner, lastbil, komprimeringsmateriel samt laserudstyr m.m. hvilket sikrer en hurtig, præcis og økonomisk fordelagtig udførelse for kunden.