Allerød. Udførsel af borede fundamenter samt flisebelægning for ny overdækket adgangsvej 1

Allerød. Udførsel af borede fundamenter samt flisebelægning for  ny overdækket adgangsvej 1