Udskiftning af gammel køkkenbrønd med ny spulebrønd.

Udskiftning af gammel køkkenbrønd med ny spulebrønd.