Belægning med Holmegårdssten og haveanlæg på Arresødal Privathospital