Kloakservice

Er afløbet stoppet?  Eller fungerer dit afløbssystem ikke som det skal?

Jcc entreprise udfører spulning og rensning af kloak og brønde.

Højtryksspuling:

Med vores spulevogn kan vi fjerne forstoppelser i kloakledninger og brønde, er der tale om rødder, fedt eller faste aflejringer, fjernes disse med rotordysse.

Mekanisk rensning:
Med motorsplit renser vi gulvafløb, badafløb og køkkenafløb, samt andre små afløb hvor det ikke er muligt at spule.

Tv-inspektion:
Med vores kloak-kamera kan vi lokalisere fejl og skader på kloaksystemet. så som sætningsskader, forskudte samlinger, rørbrud, rødder eller rotteskader.

Pumpeservice:
Vi udfører service og vedligeholdelse af kloak og drænpumper.

Vandskade:
Er uheldet ude!! Er vi parate til at hjælpe, vi håndterer alle typer vandskader og står klar med pumper og vandstøvsugere til opsugning af vand, samt affugtere
og generatorer for udtørring.

Forsikringsskader:
Langt de fleste forsikringsselskaber tilbyder kunderne en ( skjult rørskadedækning) på husforsikringen.
Denne forsikring vil i mange tilfælde også omfatte kloaksystemet. Vi hjælper gerne med anmeldelse af kloakskader til forsikringsselskab.

I det daglige kan du selv gøre meget for at forebygge problemer med afløb og kloakker: Hold dæksler og riste fri fri for jord, sten, blade og andet der kan stoppe afløbssystemet. Rens jævnligt tagrender for blade, og rengør jævnligt gulvafløb.

Opdager du en skade på kloakinstallationen, er vi altid parat til at tage hånd om problemet, så du undgår at skaderne fører til f.eks. rotteproblemer, oversvømmelse,
samt fugt og lugtgener.

Kloakproblemer? Så kontakt Jcc entreprise.