Ejendomsservice

Jcc entreprise tilbyder også udførsel af ejendomsservice, vi vedligeholder og plejer grønne områder, fortove, parkeringspladser og vejarealer.
Endvidere udfører vi reparation og vedligeholdelse af bygninger udvendigt som indvendigt.
Her er et udsnit af hvad vi blandt andet kan være behjælpelige med.

Grøn service:
Græsslåning,  klipning af hæk,  beskæring af træer,  Fjernelse af ukrudt,  Renholdelse af belægninger og udenomsarealer, opretning af belægninger, rep. af huller i asfalt, oprydning og bortskaffelse af affald,  snerydning og saltning.

Bygningsservice:
Rep. af trådhegn samt træplankeværk,  rep. og smøring af hegnslåger og porte, udskifning af rådangrebet træværk, udskiftning af defekte tagplader og tagsten,  rep. af løse fuger i murværk,
justering og smøring af hængsler på døre og vinduer,  rensning af tagrender,  rensning af nedløbsbrønde samt spulning af kloak og afløb.
Dette er kun et udnit af de mangeartede opgaver vi kan tilbyde at udføre, så ring eller mail og vi finder en løsning på deres opgave.

Med Jcc entreprise er du sikret en velfungerende og præsentabel ejendom.