Beton & fundering

Vi udfører alle former for støbeopgaver, herunder:

 • Støbning af bygningsfundamenter
 • Støbning af maskinfundamenter
 • Støbning af kælder
 • Støbning af gulve og terrændæk
 • Støbning af punktfundamenter
 • Støbning af støttemur
 • Støbning af lyskasser og trapper
 • Støbning af sokkel
 • Fundamentsforstærkning samt understøbning af fundament
 • Armeringsarbejde og forskallingsarbejde
 • Betonrenovering af facader og altaner
 • Betonrenovering af svømmehaller
 • Betonrenovering af rensningsanlæg
 • Betonrenovering af læsseramper
 • Støbning af læsseramper, evt. med elhydrauliske ramper indbygget.Renovering af læsseramper: Rep. af beton, udskiftning af påkørte kantskinner, samt udskiftning af defekte rampebuffere m.v.
 • Nedstøbning og montering af alle former for skilte, lysmaster, rækværker m.v.
 • Diamantboring og skæring i beton og asfalt
 • Kælderrenovering
 • Energirenovering
 • Efterisolering af sokkel og kælderydervægge
 • Efterisolering af kældergulv, med evt. sænkning af gulv for forøget lofthøjde
 • Efterisolering af terrændæk

 

Vi udfører det grundlæggende arbejde og et samarbejde med os er fundamentet til godt byggeri